Městské divadlo, Krnov

Historie divadla

 

První zprávy o divadle v Krnově pocházejí  ze 16. století. Zachovala se také zpráva, že na zdejším knížecím dvoře vystupovali již v 1. polovině 17. století angličtí herci s hrou Williama Shakespeara. Opereta se provozovala na scéně sálu hotelu Tiroler (dnes Slezský domov).

Nevyhovující podmínky vedly vedení města včele se starostou Richardem Andratschkem ve 20. letech minulého století k úvahám o výstavbě divadla. Někdy na přelomu let 1926-1927 vyzvali architekta Leo Kammela (1885-1948), rodáka z Kamenického Šenova a žáka význačného českého architekta Jana Kotěry. Leo Kammel  je autorem expresionistické divadelní budovy v rodném Kamenickém Šenově , dále  divadla v Krnově a o něco mladšího kina v Novém Jičíně.

 

půdorys divadla

 

První české představení se konalo již 12. listopadu 1928. Tehdy soubor pražského Národního divadla provedl představení Smetanovy Prodané nevěsty. Z německých zpěvoher bylo jako první provedeno 15. listopadu dílo rakouského hudebního skladatele Julia Bittnera a libretisty Ernsta Décseye Der unsterbliche Franz.

 

historie

 

Kammel situoval divadlo do diagonální pozice na nároží ulic, což odpovídalo dynamice expresionistické architektury. I jednotlivé architektonické prvky a detaily pojal jako vyjádření expresionistického dynamismu v podobě různě zkosených a kosodélných tvarů. Vzniklo divadlo reformovaného kukátkového typu s mírně svažitým hledištěm na oválném půdorysu, s jevištěm opatřeným propadly a s poměrně skromným zázemím, které muselo být v následujícím desetiletí rozšířeno. V zadní části sálu je železobetonový balkon, pod ním uzavírá parter segmentový oblouk dvanáctí lóží, rozdělených střední uličkou. Na balkonu architekt zřídil jedenáct lóží za čelním parapetem a za pěti stoupajícími řadami po trojicích lóží po stranách promítací kabiny. V polovině každé z bočních stěn hlediště zavěsil dvě samostatné lóže, určené pro starostu a význačné hosty, původně opatřené stylově přiznačnými expresionistickými baldachýny. Tyto lóže se vyznačovaly dobrým úhlem viditelnosti, lepším než u lóží proscéniových. Ty byly v tomto případě nepřijatelné, protože se počítalo z ekonomických důvodů s pravidelným provozem kina.  

Původně se divadlo jmenovalo Lichtspiel und Stadttheater / Městské kino a divadlo v Krnově. Tento název se užíval i krátce po druhé světové válce. Po komunistickém puči v únoru 1948 dostala budova název Divadlo Julia Fučíka. Kino bylo po roce 1945 provozováno pod názvem Národní. Roku 1990 bylo jméno divadla změněno zpět na Městské divadlo Krnov a busta J. Fučíka byla odstraněna.

 

Současnost divadla

 

divadlo

 

V současné době je Městské divadlo ve správě Městského informačního a kulturního střediska Krnov (MIKS).

Jsou zde uváděna pravidelně divadelní představení. Diváci mají možnost shlédnout představení oblastních divadel (Slezské divadlo Opava, Těšínské divadlo, Divadlo Šumperk) a představení pražských souborů (Divadlo Na Vinohradech, Divadlo pod Palmovkou, Divadlo Járy Cimrmana, Divadelní společnost J. Dvořáka, Divadlo Metro aj.). Divadelní příznivci se tak měli možnost setkat s celou řadou výrazných hereckých osobností (Iva Janžurová, Stela Zázvorková, Květa Fialová, Jana Brejchová, Jiří Bartoška, Petr Nárožný, Václav Vydra, Petr Kostka, Jana Hlaváčová, Jan Svěrák, Ladislav Mrkvička a další).

 

Představení pro děti

 

představení v divadle

 

Pro děti jsou uváděny nedělní pohádky a také představení v rámci vyučování (divadelní soubory z Českého Těšína, Opavy, Šumperku, Prahy, Brna, Karlových Varů aj.). Tradici amatérského divadla udržuje Lidové divadlo Krnov, které každoročně uvádí pohádkové nebo večerní představení.

 

Divadelní koncerty a představení

 

představení

 

Pro milovníky vážné hudby bývá pravidelně zařazován koncert špičkového orchestru Janáčkovy filharmonie Ostrava. K obohacení nabídky přispěly také exkluzivní koncerty v rámci Krnovských hudebních slavností.

Je pamatováno také na příznivce populární hudby koncerty oblíbených zpěváků (Lucie Bílá, Hana Hegerová, Ondřej Havelka, Jaromír Nohavica, Richard Müller, Helena Vondráčková, Věra Špinarová aj.). K vyhledávaným akcím patří představení bavičů (Miroslav Donutil, Miloslav Šimek, Karel Šíp, Josef Náhlovský a další) a show (např. skupina Screamers). Spektrum nabídky je velmi široké a vychází především ze zájmu diváků, je samozřejmě vázáno technickými možnostmi divadla a finančními prostředky pořadatelů.

 

Interiér divadla 

 

Do divadla se vstupuje vestibulem, jehož strop pokrývá plastický kosočtverečný rastr se svítidly v podobě žárovek v objímkách. 

 

interiér

 

Dlažba je  provedena z různobarevných kamenných desek a pochází z úprav v 60. nebo 70. letech 20. Století. Trojicemi dveří se z vestibulu vchází do spojovacích chodeb s šatnami. V čelní stěně příčné chodby vede třináct dveří do lóží parteru (přízemní část hlediště).

 

hlediště

 

V současnosti má sál kapacitu 694 míst.

Jeviště je 13 m široké a 9 m hluboké. Z toho je hrací plocha 10 m široká. V současnosti zde nejsou propadla, pouze jeden výlez z prostoru suterénu. Z 18 tahů o nosnosti 160 kilogramů, jsou 4 motorové.  Orchestřiště má kapacitu přibližně 30 hráčů.

 

hlediště

 

Kontakt

Městské divadlo

Mikulášská 911/21, Krnov

+420 554 614 706

posta@mikskrnov.cz

 

 

Otevírací doba a vstupné

Aktuální program Městského divadla najdete na http://www.mikskrnov.estranky.cz/clanky/divadlo/

Kromě představení, koncertů apod. není divadlo veřejnosti přístupné.