Kościol św. Michaela Archanděla, Hrozová

Gdzie znajduje się kościół?

 

kostel

 

 

Miejscowość Hrozová leży w południowej części ziemi osoblaskiej. Obecnie wchodzi w skład gminy Rusín.

 

 

Historia kościoła

 

Pierwsza pisemna wzmianka o Hrozovej pochodzi z XIII wieku. Wieś należała wówczas do Konrada z Koberna, syna Herborda z Fulštejnu. Herbord dostał Fulštejn (dzisiejszy Bohušov) jako lenno. Hrozová była własnością panów z Fulštejna do 1566 roku.

 

 

kostel

 

 

Kościół jest główną wizytówką wsi. Jest on pod wezwaniem św. Michała Archanioła, a pierwsza pisemna wzmianka o nim pochodzi już z 1309 roku, tak jak o samej wsi. Teren kościoła parafialnego wraz z murem ogradzającym sąsiedni cmentarz jest wpisany na listę zabytków. Rdzeniem kościoła jest wczesnogotycka budowla z XXIII wieku, która była modyfikowana przez wiele lat. W XV wieku została dobudowana zakrystia, a w XIX wieku nadbudowano nad nią oratorium. W 1758 roku pierwotnie gotyckie okna przerobiono na barokowe. W XIX wieku przeprowadzono wymianę konstrukcji dachowej, sklepienia nawy, dobudowano południowy korytarz wejściowy, odrestaurowano czworoboczną wieżę (jej charakter zachowany jest do dziś), dobudowano także schody do nowej kruchty, a podłogę wyłożono marmurem. W latach 90. ubiegłego wieku dach łupkowy został zastąpiony dachem metalowym (raczej prowizorycznie), a w 2004 roku naprawiono kamienny mur ciągnący się wokół cmentarza.

 

 

interier

 

 

Wewnątrz znajduje się neoromański ołtarz główny z 1891 roku, wykonany na podstawie rysunków artysty Pawła Assmanna, który uczestniczył także w dekoracji ambony o neoromańskiej kolumnie, a zapewne również fresków na sklepieniu (niestety przemalowanych). Obraz na ołtarzu przedstawiający św. Michała Archanioła pochodzi z 1851 roku i został namalowany przez A. Sperlicha. Drewniana kruchta stoi na pseudoromańskich kolumnach z 1893 roku. Obraz św. Wacława na koniu z 1938 roku został przywieziony przez nowych osadników z Wołynia po II wojnie światowej. Organy z 1893 r. są wykonane przez firmę Rieger z Krnova, kościół jednakże posiadał podobno organy już w roku 1672 roku. Na wieży znajdują się dwa dzwony, mniejszy wykonany przez firmę Hiller z Brna z 1920 roku, większy przez firmę Herold z Chomutova z 1923 roku. Zegar z 1926 roku znajdujący się na wieży, który wykonała firma Beitel Morawskiego Berouna, udało się po latach uruchomić.

 

 

kostel

 

 

W 2011 roku dokonano naprawy dachu i fasady, a wewnątrz kościoła przeprowadzono częściowe prace archeologiczne. Kolejnym zabytkiem jest posąg Matki Boskiej z Dzieciątkiem (Madonna z Hrozovej) z okresu po 1500 roku, który można dziś znaleźć w Muzeum Śląskim w Opawie.

 

 

madonna

 

 

Szkoła w Hrozovej istniała już w 1610 roku i miała jednego nauczyciela, który był także organistą w kościele. Mieszkał za kościołem w budynku szkoły. Budynek jest zachowany do dzisiaj, podobnie jak remiza strażacka z 1898 roku oraz secesyjna plebania z dwiema kapliczkami. W 1950 roku odkryto w Hrozovej unikatowe starożytne monety.

 

Unikatowe znalezisko

 

W marcu 2013 roku archeolodzy znaleźli we wnętrzu kościoła freski o unikalnych wymiarach. Obrazy ukryte w kościele przyciągnęły specjalistów właśnie ze względu na wielkość figur. Odkryte freski pokazują, że jest to dzieło z ostatniej tercji XIII wieku, których jest w Europie Środkowej bardzo mało. Odległa Hrozová tym samym znalazła się w pierwszej dziesiątce najważniejszych późnoromańskich fresków znajdujących się w Republice Czeskiej.

Miejscowość Rusín wraz z Instytutem Dziedzictwa Narodowego mają w planie odrestaurowanie fresków.

 

fresky

 

Kontakt

Obecní úřad Rusín

+420 554 656 028, +420 554 656 049, +420 724 255 841

www.obecrusin.cz

 

 

Godziny otwarcia i bilety wstępu

Obecnie w kościele przebiega malowanie. Potem kościół będzie bezpłatnie udostępniony dla zwiedzajacych.Mapa

Układ współrzędnych GPS: 50°12′37.252″N, 17°43′7.283″E